Samarbeid skaper trygghet

Etter to år med felles brann- og redningstjeneste, er rådmennene i de tre kommunene strålende fornøyd med resultatet.

Glad for samarbeid: Liv Elden (fra venst­re), Trond Sten­vik, Svein Helland, Stig Moum og Tommy Tør­ring.  Foto: Ingvild Kirkedam

NAMDALSAVISA

GRONG: I september 2015 gikk brann- og redningsvesenet i Grong, Høylandet og Overhalla inn i et samarbeid, som ble til Namdal brann- og redningsvesen.

Rådmenn og brannsjef kan konstatere at det har gitt økt trygghet til kommunenes innbyggere.

– Dette samarbeidet har kommet langt, og viser at vi har samarbeidet tett, sier Svein Helland, rådmann i Grong.

Med det nye samarbeidet har det blitt opprettet ei stilling som brannsjef for kommunene, samt en varabrannsjef og to faste feiere.

– En av de viktigste delene av dette samarbeidet er å heve kompetansen hos de ansatte, sier Stig Moum, kommunalsjef i Grong.

– Det er blitt et løft

En av de største forbedringene samarbeidet har ført til er ei økning i det forebyggende arbeid.

– Tidligere var det slik at en enten hadde en ansatt feier eller leide inn private i kommunene, men nå er vi som tar også av dette, sier brannsjef Tommy Tørring.

Samlinga av feiere og etablering av en egen brannsjef har også gjort arbeidet med tilsyn ved offentlige bygg lettere.

– Ved at vi nå har to fast ansatte, er fokuset økt og bevisstheten hevet. Det merkes godt at det har blitt et løft. Det er blitt mer tilsyn enn hva vi maktet tidligere, forteller Trond Stenvik, rådmann i Overhalla.

– Ja, det forebyggende arbeidet blir godt ivaretatt nå, sier Liv Elden, rådmann i Høylandet.

Store forbedringer

Snaue to års samarbeid har også gitt rom for nye materielle forbedringer. Dette er forbedringer som tidligere ikke hadde vært mulig.

– Nå har vi blant annet kjøpt inn ny brannbil, ny redningsbil og ny kommandobil, forteller Tørring.

– Men det er viktig å presisere at ansvaret ligger på hver kommune fortsatt, skyter Hellan inn.

Likevel, samarbeidet fører til et felles løft.

– Vi hadde nok måtte kjøpe ny brannbil etter hvert selv, behovet hadde nok meldt seg uten et samarbeid også. Når det gjelder kommandobilen, hadde vi neppe sittet med en i hver kommune, fortsetter Helland.

Totalt er 49 personer tilknyttet Namdal brann- og redningsvesen.

– Vi har også fått mer ordna vaktlister i feriene, slik at det alltid er mannskap beredt, sier Tørring.

– Ja, tidligere kunne det hende at brannmannskapet var bortreist i feriene og at det var for få. Dette er nå løst med vaktlister.

Med dette samarbeidet kan innbyggerne i de tre kommunene føle seg trygge på at deres sikkerhet blir nå bedre ivaretatt.