Stipendiat i vernepleie Kristin Berre Ørjasæter fra Nord universitet i Namsos

Tre nyttige uker ved Yale

Mye kunnskap – og nyttig erfaring, er hva Kristin Berre Ørjasæter tar med tilbake til Namsos etter forskningsoppholdet ved Yale University.

TRE UKER: I tre uker har Kristin Berre Ørjasæter fra Nord universitet i Namsos vært på et forskningsopphold ved Yale University. FOTO: privat  Foto: Kristin Berre Ørjasæter

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I tre uker har stipendiaten i vernepleie oppholdt seg ved prestisjetunge Yale University i Connecticut. Universitetet er USAs tredje eldste institusjon for høyere utdannelse, grunnlagt i 1701.

Namsosingen tar doktorgrad i helsevitenskap ved NTNU, og hun søkte seg mot de ledende forskningsmiljøene på sitt felt, recovery, da hun skulle ut på forskningsopphold. Dermed søkte hun seg til Yale.

Involverer brukerne

Berre Ørjasæter forsker på bedringsprosesser hos personer med langvarige psykiske helseproblemer, og hvilken betydning det å være kreativ, gjennom musikk og teaterverksted, kan ha i denne prosessen.

På dette forskningsfeltet skiller Yale seg ut, via måten de involverer både lokalsamfunnet og brukerne.

– De har et tett samarbeid med helse- og sosialtjenesten i lokalsamfunnet, lavterskel så vel som sykehus. I tillegg driver de utdanningsprogram for fattige eller personer som trenger hjelp til å komme tilbake til samfunnet etter lang tid i ulike institusjoner på grunn av kriminalitet, rusproblemer eller psykiske problemer, sier Berre Ørjasæter.

Hun synes det mest interessante med «Yale-metoden» var at de involverer mennesker med egenerfaring aktivt i forskningsprosjektene fra starten av – som likeverdige prosjektmedarbeidere.

Sammen om prosjektet

– Ved oppstarten av nye prosjekt er utgangspunktet alltid at «her trenger vi noen med egenerfaring som kan være med å bygge prosjektet sammen med oss». Det er en selvfølge, sier hun.

Berre Ørjasæter er opptatt av å utvikle samarbeid på tvers.

– Vi ser at dette kommer mer og mer inn i helseforskninga, også i Norge, men vi har fortsatt ikke helt funnet formen på det. Potensialet er stort, mener hun.

Inspirerende

Tilbake i Norge konkluderer Berre Ørjasæter med at de tre ukene på det medisinske fakultetet ved Yale har vært veldig inspirerende. Hun har nådd målsettinga si med oppholdet, som var å bygge et internasjonalt nettverk. Tida på Yale ble også benyttet til artikkelskriving, med direktør Larry Davidson som diskusjonspartner og medforfatter.