Hybelhus blir butikk

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Røyrvik kommunestyre har ved flere anledninger diskutert bruken av hybelhuset i sentrum.

Det har vært forslag om både riving og salg. Etter at det ble søkt etter interessenter i april, meldte det seg to med ulike planer for bruk av bygningen.

Kommunestyret har vedtatt at bygget og tomta kan selges og benyttes til butikk, lager og verksted, i tråd med planer fra den ene interessenten. Slik bruk er avhengig av at reguleringsplanen blir endret. Rådmannen har fått fullmakt til å gjennomføre salget.