Selger kommunale boliger

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Kommunestyret i Namsskogan har vedtatt å selge to kommunale boliger.

Utgangspunktet for salgene var henvendelser fra den nytilsatte presten og fra et par som leier en bolig, om mulig kjøp. Rådmannen foreslo at salget kunne gjennomføres i tråd med forespørslene, men etter forslag fra Reidar Smalås ble det med åtte mot fem stemmer vedtatt at boligene skal legges ut på det åpne markedet.

Rådmannen har fått i oppdrag å gjennomføre salgene.