Rammer Vikna, Lierne, Grong, Snåsa og Osen

Færre ambulanser i sommer på grunn av anstrengt økonomi

50 færre ambulansedøgn i kommunene Vikna, Snåsa, Grong, Lierne og Osen/Roan skal ikke gi dårligere beredskap.

Trukket inn 50 færre ambulansedøgn i utkantstrøk, som her i Lierne, letter en anstrengt sykehusøkonomi i Nord-Trøndelag med en halv million kroner. – Alle nedjusteringer er vurdert som forsvarlige, sier klinikkleder Øystein Sende. 

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Nedjusteringa er allerede gjennomført bortsett fra i Osen/Roan, der en dagbil skal tas ut av beredskap i perioden fra 10. juli til 20. august. Årsaken er at Helse-Nord-Trøndelag ikke ønsker å bruke så mye overtid som i fjor – da fikk de sykemeldinger som gjorde at man måtte bruke overtid for å bemanne opp.