Sa ja til Gyltnesset

NAMDALSAVISA

FOSNES: Etter forslag fra felleslista Sp/KrF anbefaler et flertall i Fosnes kommunestyre at Marine Harvest gis konsesjon for etablering av en lokalitet for oppdrett av laks og ørret ved Gyltnesset.


Siste ord omkring Gyltneset likevel ikke sagt

Ny runde om oppdrett

I mai anbefalte formannskapet i Fosnes å si et endelig nei oppdrett ved Gyltneset, nå skal saken likevel opp i kommunestyret.

 

Forslaget fikk 11 stemmer, mens to stemte for Grønt Forums forslag om å si nei til konsesjonssøknaden.

Da saken ble behandlet i formannskapet i mai, var det fire som gikk inn for å si nei, mens en stemte for å anbefale konsesjon. Det er fylkeskommunen som tar den endelige avgjørelsen.


Nei til lakseoppdrett ved Gyltnesset

Truer laksefiske Namsen

Innspill