NVE har gitt konsesjon på Hundhammerfjellet

16 nye vindmøller skal opp

Hundhammerfjellet vindkraftverk har fått konsesjon for reetablering. Kostnaden på 16 nye turbiner er stipulert til 380 millioner kroner.

RIVES To turbiner på Hundhammerfjellet er revet nå i sommer og skal demonteres. FOTO: Lena Erikke Hatland 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innvilget anleggskonsesjonen for reetablering av vindmølleparken i Nærøy for 25 år nå i vår. Vindkraftverket skal fortsatt ha en effekt på 55,5 MW, men det blir nå totalt 18 vindturbiner mot 17 i den eksisterende konsesjonen.