Ny fraværsgrense ga positiv effekt på videregående skoler

Fraværet falt med 40 prosent

Ferske tall viser at elever ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag har hatt en betydelig nedgang i sitt fravær det siste året.

ILLUSTRASJONSFOTO 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Utdanningsdirektoratet (UDIR) publiserte i dag (5. juli 2017) tall for fravær, antall som slutter og antallet som ikke får vurdering i videregående opplæring. Tallene er fra skoleåret 2016/2017.

Oversikten viser blant annet at elevene i Nord-Trøndelag har hatt en betydelig nedgang i sitt fravær det siste året.

Det gjennomsnittlige antallet fraværsdager har gått ned fra 5 til 3, noe som tilsvarer en reduksjon på 40 prosent.

- Jeg er fornøyd med at fraværet har gått betraktelig ned, noe som jeg tror at den nasjonale fraværsgrensa har vært med på å bidra positivt til, sier fylkesråd for utdanning og kultur, May Britt Lagesen i ei pressemelding.


Fraværet på de videregående skolene i Namdalen har gått ned etter innføringa av de nye fraværsreglene

Presset på elevene har blitt større

Skolene er fornøyde med at fraværet har gått ned, men elevene opplever større press til å møte når de er syke.

 

Tallene fra UDIR viser også at antallet elever som slutter går ned.

- Jeg er glad for at flere elever gjennomfører videregående opplæring. Samtidig som vi ser at flere er mer til stede på skolen ser vi også at det er noen som ikke har vurderingsgrunnlag i enkeltfag og det er en utvikling vi skal følge nøye med på. Det er en reell bekymring at flere elever faktisk ikke består, samtidig som at jeg er glad for at vi klarer å beholde dem på skolen, understreker Lagesen.