Ordførere kritiske til ambulansekutt

Helse Nord-Trøndelag har allerede gjennomført en nedjustering av ambulanseberedskap i kommunene. Flere ordførere er kritiske.

Ikke verdt det: Flere namdalsordførerne mener innsparinga på en halv million kroner ved å kutte i beredskapen ikke er verdt det hvis sikkerheten svekkes.  

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Vi skrev onsdag at det vil bli 50 færre ambulansedøgn i kommunene Vikna, Snåsa, Grong, Lierne og Osen/Roan. Nedjusteringa er allerede gjennomført i alle disse kommunene bortsett fra sistnevnte. Ordføreren i Vikna kommune, Amund Hellesø, omtaler situasjonen som bekymringsfull overfor innbyggerne i kommunen.