Foreslår at millionkrav blir betydelig redusert

To reinbeitedistrikt krevde 1,1 million kroner i erstatning etter at de vant kampen mot Kalvvatnan vindkraftverk. Departementet tilrår vel 240.000 i erstatning.

AVSLO: Myndighetene avslo søknaden fra Fred. Olsen Renewables om vindkraftkraftverk. 

NAMDALSAVISA

BINDAL: Dette er konklusjonen fra Olje- og energidepartementet (OED). Det var departementet som høsten 2016 aksepterte klagen fra reinbeitedistriktene Åarjel-Njaarke og Voengelh-Njaarke og avslo konsesjon til Fred. Olsen Renewables for Kalvvatnan vindkraftverk.