Forgiftet av blåskjell fra Trøndelag

NAMDALSAVISA

OSLO: Ifølge Mattilsynet har blåskjell forårsaket at restaurantgjester på tre ulike spisesteder på Østlandet er blitt matforgiftet. Blåskjellene skal komme fra en stor grossist i Trøndelag,

Totalt er det snakk om at ni gjester på to restauranter i Son er blitt forgiftet. Hendelsene inntraff først i uka, og de forgiftede skjellene medførte både oppkast og diare for dem som hadde spist dem.

Prøver tatt av blåskjellene viser for høye DSP-verdier på blåskjellene som ble servert.

Seksjonssjef Jorunn Aasgaard Grini i Mattilsynet sier det er sjelden at blåskjell laget kommersielt inneholder for høye algegifter.