Store tap etter konkursen i Drømmebakeriet

Krav på 47 millioner kroner

Det kom inn krav på 47 millioner kroner etter konkursen i Drømmebakeriet. Kravene er meldt fra 40 kreditorer.

MILLIONTAP: 40 kreditorer kom med krav på til sammen 47 millioner kroner etter konkursen i Drømmebakeriet. Av dette var 26 millioner kroner uprioriterte krav som ikke var sikret med pant. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Innberetninga fra bostyrer advokat Hege Bjørgum Skillingstad foreligger nå, og den viser at tre store kreditorer hadde pantsikrede krav på 21 millioner kroner til sammen. Resten dreier seg om uprioriterte krav hvor kreditorene ikke får dekning.