Grong kommune får erstatning

NAMDALSAVISA

GRONG: Grong kommune får 286.000 kroner i tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordi kommunen ble stående alene etter prosessen med gjennomføring av kommunereformen.

 – Kompensasjonen gis til kommuner som reelt har forsøkt å bygge nye velferdskommuner, men som fikk nei fra naboene. De får kompensert for endringer i inntektssystemet, sier statsråd Jan Tore Sanner i ei pressemelding.

Det er 23 kommuner som til sammen får 36 millioner kroner i kompensasjon.