Oppfordrer til å klippe

Hekker og busker vokser nå i rekordfart og gjør at Nærøy kommune og Statens vegvesen oppfordrer folk til å klippe for å fjerne trafikkfeller.

SIKT Store hekker langs vegen kan hindre sikten i vegkryss. ILLUSTRASJONSBILDE 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Kommunen har sammen med vegvesenet lagt ut ei oppfordring på sine heimesider med påminnelse om å klippe hekk og busker langs både gang- og sykkelveger og kommune- og fylkesveger.

Buskas kan både hindre framkommelighet for fotgjengere og syklister. Hekker kan hindre sikten for bilister i vegkryss. Kommunen og vegvesenet har ansvar for framkommelighet, men kan ikke klippe hekker og prydbusker, heter det.