Professor i sexologi Esben Esther Pirelli Benestad om kjønnsskifteoperasjon:

– Kan være livreddende

– For noen kan det være et livreddende skritt å få foretatt en kjønnsbekreftende operasjon, sier professor i sexologi og transperson Esben Esther Pirelli Benestad.

Blitt lettere – Det er blitt større aksept for å være kjønnsinkongruent i Norge, sier professor i sexologi og transperson, Esben Esther Pirelli Benestad.  Foto: NTB scanpix

NAMDALSAVISA

GRIMSTAD: Mellom en–to prosent av befolkninga definerer seg som transpersoner, men det er ikke gitt at alle disse trenger å foreta en kjønnsbekreftende kirurgi. Noen lever godt med de kjønnsorganene de har fått utdelt fra starten av.

– Men for noen andre vil en slik operasjon være et livreddende inngrep, og det er definitivt å anbefale at noen foretar en slik operasjon, selv om det er et stort inngrep som krever mye etterbehandling, sier Pirelli Benestad.


Maria Jeanette elsker både Preben og Kristin Renate

Da Preben (21) bekjentgjorde at han ville bli Kristin Renate, gjorde kjæresten Maria (18) noe høyst uvanlig. Ikke bare aksepterte hun valget, hun ville fortsette å være kjæresten hans og leve i et lesbisk forhold.

 

For å bli god å bo i

Den kjente sexologen liker ikke uttrykket «født i feil kropp», og mener det er kroppsfiendtlig.

– 90 prosent av kroppen er den samme som den alltid har vært, også etter et kjønnsbekreftelsesprosess. Derfor sier jeg at kroppen trenger en justering for å bli god å bo i, sier Pirelli Benestad.

I dag stilles det krav om at en person skal øve i ett år på å bli det kjønnet en føler seg som. Man må stille hos psykolog for å kunne få en diagnose som transperson. Ifølge Benestad er dette fullstendig bortkastet dersom psykologen ikke har faglig kompetanse på feltet, og det er det ifølge Benestad ikke mange psykologer som har.

Avklart forhold

– Men når en diagnose skal stilles er det viktig at man kartlegger hvor lenge følelsen av å være et annet kjønn enn det en ble tildelt har vært til stede. Oppsto det bare for noen måneder siden, bør man ikke rushe ting men heller skynde seg langsom, mener Pirelli Benestad.

Sexologen peker imidlertid på at langt de fleste har et avklart forhold til at de ønsker å bekrefte sitt opplevde kjønn før de kommer til psykologen.


– Må tas på alvor

– Ta personen på alvor, ikke si at det er en fase som går over, er helsesøster Idas råd til omgivelsene rundt en transperson.

 

Må øves på

Før man stiller en diagnose må man høre på klientens ønsker og behov og hva de er basert på. Det er også viktig at klienten forstår konsekvensen av de inngrep han/hun/hen står overfor, sier Pirelli Benestad.

Og skal en guttekropp bli jente, er det viktig at hun får øvet på det. Ordentlig – og over tid.

– Ja, det er viktig at personen får uttrykke seg som det kjønnet vedkommende identifiserer seg med over tid. Noen har en klar følelse av at de må bytte kjønn, mens andre igjen er transpersoner, verken kvinne eller mann, påpeker Pirelli Benestad.

Hormonbehandling kreves

Dersom en guttekropp skal bli kvinne – og omvendt – kreves det at vedkommende gjennomfører en hormonbehandling.

– I noen grad vil hun utvikle bryster, sier sexologen som hevder at man trenger et par år med hormoner for å påvirke kroppen så langt den kan komme.

Deretter, eller undervegs, kan man gjennomføre en kjønnsbekreftende operasjon.

– Her mener jeg man må tenke over hva man mister og hva man får. Er kirurgisk kjønnsbekreftelse avgjørende for god livskvalitet eller ikke? Man skal også være klar over at nytelsesaspektet ved sex kanskje ikke blir like godt ivaretatt etter en kjønnsskifteoperasjon, sier hen.

Kjønnsinkongruens

Pirelli Benestad forteller at alle diagnoser som har ligget under trans-begrepet, står for tur til å bli byttet ut med ordet kjønnsinkongruens som betyr manglende samsvar mellom kjønnsorgan og subjektiv kjønnsoppfatning.

– Og diagnosene skal flyttes fra mentale forstyrrelser til seksuell helse. Det er større aksept for slike ting nå, og det er blitt lettere å være kjønnsinkongruent i Norge. Håpet er at det skal bli enda bedre, sier Esben Esther Pirelli Benestad.