Barnedødsfallet

Jenta gravlagt torsdag

Etter begravelsen kom tingretten med sin avgjørelse om at kvinnen skulle slippes fri fra varetekt.
NAMDALSAVISA

Den tre år gamle jenta som døde i slutten av juni på grunn av store skader, ble gravlagt i Trondheim torsdag. Begravelsen skjedde samme formiddag som mora, som er høygravid, ble framstilt i Sør-Trøndelag tingrett med krav om forlenget varetektsfengsling. Mora fikk være med i begravelsen under forutsetning av at hun ikke pratet med noen.

Etter begravelsen kom tingretten med sin avgjørelse om at kvinnen skulle slippes fri fra varetekt. Kjennelsen ble anket av politiadvokaten og siktede må forbli i varetekt til Frostating lagmannsrett får behandlet spørsmålet om fortsatt varetektsfengsling.


Ønsker å forlenge varetektsperioden til høygravid mor

Politiet ønsker å forlenge varetektsperioden til moren som er siktet for å ha utøvd kropsskade med døden til følge på sin datter på tre år i Overhalla.