Departementet utfordrer de fire sammenslåingskommunene:

Våpen og navn må vedtas

De fire kommunene i Ytre Namdal og Bindal oppfordres til å bli enige lokalt om nytt navn. Kommunestyre og fylkesting får rett til å vedta kommunevåpen og flagg. Noe forslag fra rådmennene kommer imidlertid ikke.

MØTTES Politikere og rådmenn var nylig samlet på Terråk for å forberede vider prosess. Fra venstre: Roy Harald Ottesen, Amund Hellesø, Britt Helstad, Steinar Aspli, Helge Thorsen, Per-Helge Johansen og Solveig Slyngstad. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: De fire rådmennene møttes i Nærøy mandag for å forberede det felles kommunestyremøtet på Leka 21. august. Den eneste saken som vil bli forberedt i forkant av møtet er valg av revisor for fellesnemnda som det felles kommunestyret skal nedsette.