Kommunal Rapport vurderer helsetjenestene i kommunene

Grong på jumboplass

Grong kommune havner aller nederst når Kommunal Rapport vurderer helsetjenestene i norske kommuner. Ordføreren sier derimot at det meste allerede er rettet opp.

Scorer lavt Grong kommune har i flere år hatt utfordringer knyttet til blant annet legedekninga. På årets kommunebarometer gir det kommunen jumboplass på kategorien helse. Innenfor pleie- og omsorg er resultatet noe bedre med 310. plass. Årets rangering er stort sett basert på tall fra 2016.  Foto: Stein Nervik

Lover bedring Ordfører Skjalg Åkerøy forteller at Grong kommune har tatt nødvendige grep for å rette opp problemene kommunen har hatt innenfor helsesektoren.  Foto: Bjørn Tore Ness

Slik vurderer de kommunene
 • REKKEFØLGEN
NAMDALSAVISA

GRONG: – Vi er klar over at det var utfordringer, men jeg opplever at det er i godt gjenge nå. Helsesøster er ansatt, seksårskontrollen gjennomføres når den skal og det er ansatt flere leger.

Det sier Grongs ordfører Skjalg Åkerøy, når NA ber ham kommentere den lite hyggelige sisteplassen.

Har tatt grep

For når Kommunal Rapport har vurdert helsetjenestene i landets kommuner, kommer kommunen i Indre Namdal på aller siste plass.

– Vi har tatt flere grep, og til høsten kommer det enda en ny lege. Så dette ser bra ut framover, sier Åkerøy.

Men det er ikke bare helse kommunene blir vurdert på. Ikke mindre enn ti områder går avisa gjennom hvert år.

Tallet i parentes sier hvor mye det enkelte området teller når landets beste kommune kåres.

Høylandet best

I 2014 var det Høylandet som ble kåret til Norges beste kommune. Det er de ikke i år. Men med en ellevte plass er kommune i særklasse den namdalskommunen som får høyest score.

I Trøndelag er det bare Oppdal som scorer høyere. Høylandet er også den eneste kommunen i Nord-Trøndelag som er inne blant de hundre beste kommunene ifølge Kommunal Rapport.


Lierne best på skole i Trøndelag

Kommunen er rangert som den 11. beste kommunen i landet innenfor grunnskolen. Høylandet er nest beste skolekommune i Trøndelag.

 

– Innafor

– At vi fortsatt er topp 20 i Norge mener jeg må være innafor, sier en munter ordfører Hege Nordheim-Viken når vi ringer for en kommentar.

Hun mener de gjentatt gode resultatene er skyldes grundig og langsiktig arbeid.

– Men den aller viktigste årsaken er menneskene som jobber i kommunen og den innsatsen de legger ned hver dag, sier ordføreren og legger til:

– Kommunal Rapport vurderer oss på 12 ulike kriterier. Når vi scorer så høyt totalt er det også et tegn på at vi jevnt over levere gode tjenester på de fleste områder.

På bunn i Namdalen finner vi Grong, som havner helt nede på plass nummer 387.

I tillegg til helse, scorer kommunen lavt på økonomi (345. plass) og enhetskostnader (344. plass).

I Trøndelag er det kun Frøya (397) som er lenger nede på lista.

Slik vurderer de kommunene:

 • Grunnskole (20%)
 • Pleie og omsorg (20%)
 • Barnevern (10%)
 • Barnehage (10%)
 • Helse (7,5%)
 • Sosialtjeneste (7,5%)
 • Kultur (2,5%)
 • Miljø og ressurser (2,5%)
 • Saksbehandling (2,5%)
 • Vann, avløp og renovasjon (2,5%)
 • Økonomi (10%)
 • Kostnadsnivå (5%)

Rekkefølgen

 1. Høylandet (11)
 2. Overhalla (145)
 3. Bindal (188)
 4. Røyrvik (229)
 5. Namsos (241)
 6. Lierne (256)
 7. Namsskogan (263)
 8. Leka (290)
 9. Flatanger (291)
 10. Vikna (339)
 11. Fosnes (345)
 12. Namdalseid (347)
 13. Nærøy (354)
 14. Grong (387)

* Kilde Kommunal rapport. Tallet i parentes viser hvilken plass kommunen har nasjonalt. I alt er 427 av landets 428 kommuner vurdert.