Ti fikk bot på Korsen

NAMDALSAVISA

KORSEN: I tidsrommet 12.45-16.30 hadde politiet trafikkontroll ved Fv. 17 på Korsen i Namdalseid.

I løpet av de ca 4,5 timene politiet sto på post ved 60-sonen ble det utskrevet hele  ti  forenklede forelegg.

Høyeste fart ble målt til  85 km/h.