Får bygge flytebrygge

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Kystverket har ingen merknader til en søknad fra Tor-Roger Hanssen i Vikna, om å anlegge flytebrygge, flytelandgang, landgang og platting. Det påpekes imidlertid at flytebryggen ligger i ei fiskerihavn utbygd av staten ved Kystverket.

Likevel har altså ikke etaten noen merknader på det nåværende tidspunkt og går inn for tillatelse dersom kommunen aksepterer planene.