Fylkesmannen mener denne hytta er omtrent fem ganger større enn det som er tillatt

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ber Vikna kommune redegjøre for hvorfor et hytteanlegg ved Fjellseng i Vikna er vesentlig større enn det reguleringsplanen tillater.

FOR Stort Fylkesmannen mener at dette hytta ved Fjellseng i Vikna er over fem ganger større enn det reguleringsplanen tillater. Teknisk sjef i Vikna sier de vil følge opp saken, men utelukker ikke at det kan være kommunen som har vært for gavmild i behandling av byggesøknader. FOTO: FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 

NAMDALSAVISA

VIKNA: I reguleringsplanen for hyttefeltet Bergsnov – Fjellseng er det tillatt med inntil 70 kvadratmeter grunnflate, inkludert overbygget altan. Fylkesmannen har gjort et grovt overslag av eiendommen ved Fjellseng, og mener byggene utgjør nærmere 400 kvadratmeter til sammen.