Stadig mer krevende å få studieplass på NTNU

NTNU opplever god søkning. Det blir stadig mer krevende å få plass ved de mest populære studiene.
NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: – Generelt er dette gledelige tall. Ved mange studieprogram er det høyere poenggrenser enn i fjor. Vi har mange attraktive studier med svært kvalifiserte søkere. Dette viser at NTNU er et populært studiested, sier prorektor for utdanning Berit Kjeldstad.

Både i fjor og året før opplevde NTNU ekstra stor pågang. Dette ble delvis tilskrevet fusjonen med høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. Men trenden fortsetter også år, der mange studier får ytterligere økning i poengkrav.

Fag innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi får stadig høyere opptaksgrenser, til tross for flere studieplasser totalt sett. Dette gjelder for eksempel kybernetikk og robotikk med fjerde høyeste inntaksgrense på NTNU. Grensa passerte 60 poeng for ordinære søkere. Men det gjelder også informatikkstudier, datateknologi, grafisk design og kommunikasjonsteknologi.

Innenfor helsefag er det også en markant oppgang med økte poenggrenser. Sykepleierstudiene har lange ventelister i alle tre byer.

Satsinga på lærerstudier kan være i ferd med å gi resultater. NTNU opplever gode søkertall til de fleste lærer- og lektorutdanningene.

Grunnskolelærerprogrammene er lagt om, slik at søkninga ikke direkte kan sammenliknes med i fjor. Men generelt er det høyere poenggrenser for de femårige programmene både for 1. til 7. trinn og for 5. til 10. trinn enn tilsvarende fireårige program. De fleste lektorprogrammene har også økte poenggrenser.

Realfag er generelt svært populært, og opplevde i år over ti prosent økning i søkertallene. Her er det stadig mer krevende å komme inn på flere studieprogram.

– Dette viser at realfag er attraktivt, sier prorektor Kjeldstad.