Avslår søknad om tilskudd

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Helsedirektoratet har avslått en søknad fra Nærøy kommune om tilskudd til Aktivitets- og arbeidssentral for personer uten skole- eller arbeidstilbud og/eller norsk språk.

Prosjektet eller aktiviteten er sentralt i forhold til målsettinga, men omfanget vurderes å gå ut over rammene for denne tilskuddsordninga, begrunner direktoratet avslaget med.

Det er bevilget vel 32,5 millioner kroner til ordninga i år, og 26 av 38 søknader er imøtekommet.