Reindriftsnæringa vil ha bom

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Reindriftsavdelinga hos Fylkesmannen ber kommunen vurdere om en ny landbruksveg til Holand-Sørå i Nærøy bør ha bom for å begrense trafikk.

Ellers har verken reindriftsavdelinga, landbruksavdelinga eller miljøvernavdelinga større merknader til at Ole Holand får bygge den nye vegen 3.600 meter.

Det påpekes at det må tas hensyn til naturtypen kystlynghei når vegen bygges. Vegen vil betjene et totalt areal på 1.450 dekar, og den er kostnadsberegnet til to millioner kroner.