Økonomispalten:

Samboere – skriv en avtale!

VIKTIG Det er viktig å lage samboerkontrakt og skrive testamente hvis de lever i et samboerskap. ILLUSTRASJONSFOTO  Foto: CAMERA BELONGS TO MEDIESKOLERNE.DK Winnie Methmann

NAMDALSAVISA

Du har møtt drømmepartneren din, blitt forelsket og svever på rosa skyer. Månedene flyr, kjærligheten består, og dere bestemmer dere for å bli samboere. Og som mange andre tenker også dere at når vi nå blir samboere, så er alt mitt og ditt vårt. Men så enkelt er det ikke.

I motsetning til de som er gift, har ikke samboere et lovverk som beskriver fordelinga av verdiene ved et samlivsbrudd. Altfor mange har smertelig fått oppleve hvor galt det kan gå når et samboerforhold havarerer, fordi ingenting er avtalt om hvem som eier hva.

Utgangspunktet for samboere er eneeie. Det vil si at du alene eier det du bringer med deg inn i samlivet, det du anskaffer under samlivet og det du arver eller får i gave. Som samboer kan du fritt råde over det du eier alene. Dette gjelder også boligen, selv om dere bor i den sammen. Den som eier en bolig fra før, eller som kjøper bolig under samlivet, er eier av boligen. Hvis dere er samboere og ønsker at begge skal være eiere må dette gå fram av skjøtet for boligen samt en skriftlig avtale mellom dere.

Kun én av fem samboere har skrevet samboeravtale. Et skremmende lavt tall som viser at det er svært mange som ikke forstår rekkevidden av at to økonomier smelter sammen til en, uten at et slikt forhold er regulert i lovverket. Vi finner så mange eksempler på samlivsbrudd som ender med at den ene parten går ut av forholdet uten å eie nåla i veggen, at de fleste bør skjønne at det er lurt å få på plass en samboerkontrakt når sola skinner og alt er rosenrødt. Når de mørke skyene har kommet er det nesten bestandig umulig å få til en god løsning.

Er man gift, er alt man opparbeider seg i ekteskapet felles, men slik er det ikke for samboere. Som samboere er man to økonomiske individer. Det du tar med deg inn, og det du opparbeider deg i samboerskapet, skal du også ta med deg ut. Det er derfor viktig å skille mellom hva som er mitt og ditt i et samboerskap, og hvordan alt skal fordeles ved et eventuelt brudd.

Så fort dere flytter sammen, bør dere skrive en samboerkontrakt. Hvis den ene parten flytter inn i den annens bolig bør dere vurdere å la den andre kjøpe seg inn i boligen. Hvis du ikke kjøper deg inn i boligen, vil du ikke få noe av verdistigninga ved et brudd. Hvis du har vært med på å øke verdien på boligen, ved og for eksempel pusse opp, så får du ingenting av dette. Men en kompensasjon kan bakes inn i en samboerkontrakt.

Du er selv ansvarlig for gjeld du pådrar deg. Långiver (kreditor) kan derfor ikke kreve at samboeren din skal betale gjelda. Det er imidlertid ikke noe i vegen for at dere stifter felles gjeld, for eksempel et huslån. Felles gjeld betyr at dere begge er ansvarlige for nedbetalinga av gjelda.

I mange samboerskap er det slik at den ene parten står for de løpende utgiftene til mat også videre, mens den andre parten finansierer de mer varige verdiene. For eksempel møbler, elektronikk, bil og andre kapitalvarer. Det betyr at den ene parten bruker store deler av inntekta på løpende forbruk i stedet for å investere i mer varige verdier, noe som medfører at denne parten risikerer å ikke ha noe med seg ut av et samlivsbrudd.

Det er den som har kjøpt varen som eier varen hvis ikke annet er avtalt. Derfor er det lurt at man deler på fellesutgiftene forholdsmessig etter inntekt.

Husk at en samboerkontrakt kun gjelder i levende live. Skal det utenkelige skje at en av dere faller bort, må dere ha testament. Uten felles barn har du nemlig ingen arverett. Det vil si at «svigers» arver samboeren din og ikke du. Gjennom et langt samboerskap kan dere ha opparbeidet dere felles ting som dere ønsker skal gå til hverandre. Med testament kan du testamentere bort alt så lenge dere ikke har felles barn.

Har dere fellesbarn, har du en begrenset arverett. Med en begrenset arverett kan det være lurt med en livsforsikring. Utbetalinga ved død holdes nemlig utenfor arveoppgjøret. Som samboere er det viktig å begunstige hverandre. Dette kan for eksempel banken hjelpe dere med.

Jon Håvards tips

  • Skriv en samboerkontrakt når dere flytter sammen og ennå
  • er stormforelsket. En samboerkontrakt er rett og slett en avtale om eiendom, eiendeler, utgifter og hva som skjer ved et eventuelt samlivsbrudd.
  • Testament er livsviktig når dere er samboere. Uansett hvor lenge dere har bodd sammen så arver du i utgangspunktet ingenting etter samboeren hvis vedkommende dør.
  • Tegn en livsforsikring. For å sikre den lengstlevendes økonomiske midler bør begge tegne en livsforsikring der den andre samboeren er begunstiget.