Videregående skole får skjenkebevilling

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Rådmannen i Vikna har vedtatt å gi Ytre Namdal videregående skole bevilling for skjenking av alkohol klasse 1, 2 og 3 i forbindelse med Blå konferanse i oktober. Heidi Hernes er godkjent som skjenkebestyrer for bevillinga.

Det er en ambulerende bevilling som er gitt i forbindelse med lunsj og festmiddag i kantina ved Ytre Namdal videregående skole på Rørvik 25. oktober. Skjenking for gruppe 1 og 2 kan foregå fra klokka 10.00 til 01.00 og klasse 3 fra 13.00 til 01.00.