Beboere på Bankplassen får 300.000 i erstatning

Rettssaken om soveromsvinduene på Bankplassen endte delvis i eiernes favør.

vant rettssaken: Noen av beboerne på Banktomta får erstatningskrav på leilighetene.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Eierne av leilighetene krevde drøyt 420.000 kroner i erstatning av utbygger Verftsgata 17 AS da soveromsvinduene ikke lot seg åpne skikkelig.Beboerne på Bankplassen går til sak mot utbygger Verftsgata 17 AS

Strid om soveromsvinduer ender i retten

Eierne av leilighetene på Bankplassen krever drøyt 420.000 kroner i erstatning av utbygger Verftsgata 17 AS. Grunnen er at soveromsvinduene ikke lot seg åpne.Etter en runde i Namdal tingrett, er resultatet følgende: Verftsgata 17 AS er nødt til å betale erstatningskravet til flesteparten av beboerne. Summen er noe redusert, til om lag 300.000 kroner.

Styrets leder, Sten Øien, oppfatter dommen som en halv seier og som et halvt tap.

– Dette må vi ta til etterretning. Tydeligvis har vi fått oss en smell, beklager Øien, men legger til at erstatningen er en overkommelig sum.

Da de to partene ikke klarte å finne en løsning tidligere i vinter, så de seg nødt til å få hjelp.

– Hovedessensen er at lufteventilene er offentlig, rettslig godkjent, hvilket er svært positivt, fortsetter han og understreker at det rett og slett handler om en glipp i utbyggingsprosessen.

– Det er ingen dramatikk omkring dette, avslutter Øien.