Herlaug-sti får penger

NAMDALSAVISA

Kong Herlaugs Sti på Leka får tilskudd på 60.000 kroner fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Pengene kommer fra såkalte UKL-midler (utvalgte kulturlandskap), og skal brukes til oppgrusing og forlengelse av drensrør på stien.