Per Olav Moe til minne

NAMDALSAVISA

Mandag kom den triste beskjed at Per Olav Moe er gått bort. Per Olav Moe ble født i Overhalla kommune i 1923. Etter realskoleeksamen og examen artium på Namdal Gymnas i 1952, studerte han til tannlege i Düsseldorf og Oslo.