Trenger turnusplasser for fysioterapeuter

NAMDALSAVISA

Alle kommunene i Namdalen og fylket ellers har mottatt forespørsel fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om turnusfysioterapeuter i perioden 15. august 2018 til 14. august 2019. Arbeidet med å skaffe og godkjenne turnusplasser og følge opp veiledere og kandidater er tillagt fylkesmennene.

For å dekke behovet, trengs det flere turnusplasser enn i inneværende periode. Det pekes på at rekruttering er viktig, og sykehusene i Namsos og Levanger bes spesielt om å vurdere mulighetene.