– Går hardt utover de som blir rammet

Landbrukskontoret ser på grågås som et økende problem, og dette skal tas tak i framover.

Fult ute på jordet: En tidlig morgen var jordet til Hammerstrøm fult av gjess. Selv om det er 70–80 gjess på hans jorder, fikk han kun felle fem. foto: Per Egil Hammerstrøm 

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Miljø- og Landbrukskontoret i Midtre Namdal samkommune forteller at et fåtall bønder i Namdalen er rammet av grågås eller andre typer gjess.