Gjess har påført Per Egil store tap

Per Egil Hammerstrøm har blitt påført store tap – på grunn av gjess som bæsjer og spiser opp spirende gress.

Frustrert: Per Egil Hammerstrøm er frustrert og oppgitt i det han lener seg mot åkerens eneste rundball. Tidligere har denne åkeren på 14–15 mål produsert 30 rundballer. Gjessene har ødelagt åkeren og nå er det bare kort villgress som står igjen. 

NAMDALSAVISA

VEMUNDVIK: Ute på jordet står en enslig rundball. Dette er langt fra normalen, og gjessene er syndebukken.