To snåsninger skal knuse samemyter

Anne-Marja Kristine Jannok-Joma og Dan-Jonas M. Danielsen Sparrok fra Snåsa er utnevnt som samiske veivisere.

Fra venstre Leif Henrik Halvari, Dan Jonas Danielsen Sparrok, Maren Benedicte Storslett, Anna-Marja Kristine Jannok Jåma og statssekretær Anne Karin Olli  Foto: Kommunal og regionaldepartementet

NAMDALSAVISA

SNÅSA: De to sørsamiske ungdommene fra Snåsa ble utnevnt på Márkomeannu-festivalen i går. De er to av fire unge samer som skal bruke det neste året til å reise rundt og fortelle andre ungdommer om hvordan det er å være samisk ungdom.