Bacheloroppgave om namdalsk havbruksnæring

Har mer å gå på

En lokal fiskefôrprodusent og mer kunnskapsstøtte, både når det gjelder utdanning og forskning, vil kunne løfte havbruksnæringa i Namdalen. Nå får næringa selv si sin mening om dette.

KLYNGE?: Målet er blant annet å finne ut hvem som kjøper, selger og samarbeider om hva inne namdalsk havbruksnæring. ILLUSTRASJONSBILDE  Foto: Illustrasjonsfoto

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Eirik Nygaard har nylig gjort en litteraturstudie av havbruksnæringa i Namdalen i sin bachelorgradsoppgave ved Nord universitet. Han bruker nå sommerferien sin til å ringe rundt til havbruksnæringa i Namdalen for å sjekke sine funn i oppgaven, ifølge nettsida til Trøndelag Forskning og Utvikling.

I tillegg stiller Nygaard spørsmålet om havbruksnæringa i Namdalen er en klynge? Ja, mener han selv. Men helt sikker er Nygaard ikke før om noen uker, når han har gjennomført intervjurunden og spurt næringa selv.

Vil finne koblingene

– En klynge er en mekanisme for kunnskapsoppgradering og økt konkurranseevne for en gruppe bransjebeslektede bedrifter, forklarer Nygaard til nettstedet. Mellom bedrifter eksisterer det både konkurranse og samarbeid. Jo mer intense disse koblingene er, jo mer skjerper det bedriftene gjennom innovasjonspress, kunnskapssøking og deling av felles innsatsfaktorer, heter det.

I sommerjobben i regi av Trøndelag Forskning og Utvikling ønsker han at havbruksnæringa i Namdalen skal konkretisere koblingene innen næringa. Målet er å finne ut hvem som kjøper, selger og samarbeider om hva.

Vil brukes av forskere

– I bacheloroppgaven har jeg koblet bransjens verdikjede og forsyningskjeden og forsøkt å utlede hva som er bra og hvor det eventuelt er forbedringsmuligheter, sier Nygaard. Han mener at oppdrettsnæringa langt på veg er en klynge – altså et næringsmiljø som gjør hverandre gode, ifølge nettstedet.

– Vi synes Nygaards arbeid var et interessant teoretisk oppspill, som kan bli enda mer verdifullt ved å koble på erfaringene fra næringa, sier Roald Sand, forskningsleder i Trøndelag Forskning og Utvikling for gruppa forvaltning og næringsutvikling.

– Resultatene vil bli brukt i Trøndelag Forskning og Utvikling sitt arbeid med kunnskapsutfordringer innen bioøkonomi, hvor vi blant annet arbeider med en strategisk plan framtidig satsing på bioøkonomi i Namdalen.