Godkjenner milliongaranti

NAMDALSAVISA

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har godkjent vedtakene i Vikna kommune og Nærøy kommune om kommunale garantier for Ytre Namdal Vekst AS. Garantien er begrenset oppad til 15 millioner kroner til hver av kommunene.