Fiskeriminister stanser utslakting

Nye grep mot PD

Utslakting av all fisk i anlegg med sykdommen PD har vært måten å begrense smitten i Nord-Trøndelag. Nå gir fiskeriminister Per Sandberg Mattilsynet fullmakt til å ta andre metoder i bruk.

UTSLAKTING IKKE LENGRE ENESTE ALTERNATIV: Fiskeriminister Per Sandberg har gitt Mattilsynet fullmakt til å ta i bruk andre grep enn utslakting for å hindre videre spredning av PD.  Foto: Jonas Olsen

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: – Laksesykdommen PD har over lengre tid vært en utfordring for oppdrettere i Trøndelag og Nordland. Håndtering av sykdommen har medført betydelige kostnader for virksomhetene som er berørt. Nå ser vi at utslakting ikke nødvendigvis må være eneste metode for å begrense PD, og jeg har gitt Mattilsynet fullmakt til å ta i bruk nye tilnærminger mens vi jobber med et nytt nasjonalt regelverk, sier fiskeriminister Per Sandberg i ei pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Det har vist seg at utslakting av fisk ikke har hindret nye tilfeller av PD. Samtidig har erfaringer fra Sør-Trøndelag vist at det er mulig å bekjempe PD med andre midler. Basert på disse erfaringene mener Mattilsynet at det kan være uforholdsmessig å benytte utslakting som et førstetiltak ved enhver ny påvisning i kontrollområdet.

– Det er fortsatt et langsiktig mål å unngå at PD-smitten spres nordover, men vi ser at det kan være flere måter å unngå dette på. Mattilsynet får nå muligheten til å velge den tilnærminga de mener er best fram til vi får nye regler på plass, sier fiskeriminister Per Sandberg uten å presisere hva disse tiltakene innebærer.


Slipper å slakte PD-fisk

Mattilsynet foreslår at fisk med PD-smitte i Nord-Trøndelag og på Helgelandskysten skal slippe utslakting og destruksjon og få stå og vokse seg slaktemoden.
Statsråd på besøk til Ytre Namdal

Anniken Hauglie (H) blir første statsråd på besøk i Ytre Namdal under høstens valgkamp. Torsdag gjester hun distriktet.