Opphever konsesjonsvedtak

NAMDALSAVISA

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har opphevet et vedtak i Leka formannskap om konsesjon for erverv av eiendommen Vedvika. I vedtaket var det gitt konsesjon, men formannskapet hadde satt vilkår om utsatt boplikt.