Ny mobbelov innført

Tirsdag trådte den nye mobbeloven i kraft. Barneombudet er glad for at loven skjerpes, men helt fornøyd er ombudet ikke.
NAMDALSAVISA

OSLO: – Voksne kan ikke lenger bagatellisere mobbing mot barn på skolen. Der er den nye mobbeloven tydelig. Den nye loven er tydelig på at lærerne alltid må varsle rektor om alle hendelser der elever ikke har det trygt og godt på skolen. Skolen har fått en skjerpet aktivitetsplikt og må lage en skriftlig plan der det står hva skolen skal gjøre for å gi eleven et godt skolemiljø, er svaret kommunikasjonssjef Tone Foss Aspevoll gir når NA ber henne trekke fram de mest positive endringene i den nye loven.

Men hun er ikke like fornøyd med at Fylkesmannen fortsatt skal være klageinstans. Dog uten å måtte klage til skolen først.

– Vi hadde håpet på en ny nasjonal og uavhengig klageinstans, sier Aspevoll som får lovnad om mer ressurser til Barneombudet fra Høyre.

– På denne måten vil Barneombudet vil en viktigere rolle i mobbesaker, samtidig som det beholder en uavhengig rolle og skal være barnas vaktbikkje, sier partiets stortingsrepresentant Elin Agdestein.