– Ikke noe uklart i SVs barnehagepolitikk

SVs fylkestopp Torgeir Strøm avfeier at partiet har en hemmelig barnehagepolitikk.

Svarer Torgeir Strøm. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I NA 1. august ba Venstres Andre Skjelstad SV om å forklare egen politikk etter å ha blitt kalt sleip etter barnehageutspill.

– Det er ikke noe uklart i SVs barnehagepolitikk, verken det at vi hele tida har arbeidet knallhardt for barnehager til alle barn, eller det at vi vil at de statlige tilskuddene i sin helhet skal gå til ungene og ikke til fortjeneste for eierne. Det betyr at det verken skal gå til fortjeneste og utbytte i dag, eller til salg om noen år, sier Strøm.

– Vi har i dag ei utvikling hvor flere og flere barnehager blir kjøpt opp av de store barnehagekjedene, sier han og viser til eksemplet Espira, som også eier barnehager på Levanger og Stjørdal.

– De eies av svenske AcadeMedia som igjen eies av oppkjøpsfondet EQT basert på Guernsey. Det er naivt å tro at et oppkjøpsfond har et annet formål enn å tjene penger. Det må være lov å lure på hvorfor Venstre mener det er greit at noen kan tjene penger på offentlige skattepenger og foreldrebetaling som vi har betalt inn for at ungene skal ha et godt barnehagetilbud.

SV er og har vært klar på at vi ønsker private velkommen, så lenge det er ideelle private som ikke tar ut profitt. Jeg vil i stedet utfordre Venstre. Hvorfor mener de at det ikke er greit å ta ut profitt på drift av skoler, mens det i barnehagesektoren skal være fritt fram?