Aps «Kjærlighetsgaranti»

I ny eldreplan lover Arbeiderpartiet at du kan bo sammen med din kjære helt til døden skiller dere ad.

NYE TILTAK Ordfører i Namsos Arnhild Holstad, stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol og stortingskandidat Jorid H. Nordmelan lover at alle eldre skal få tilbud om å bo sammen til siste sukk.  Foto: Kjell Vidar Aune

Dette er noe som ikke skal være en stor kostnadsdriver.

Arnhild Holstad
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Ap lanserer en «kjærlighetsgaranti», der eldre ektepar og samboere har rett på å bo i samme omsorgsbolig sammen.

– Vi kommer med en rekke tiltak for eldreomsorgen, der iblant nye boformer, men uansett boformer for eldre kommer «kjærlighetsgarantien» inn, sier stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap).

Ap ønsker at garantien skal bli en rettighet. Ansvaret for å opprettholde en slik garanti legges på kommunene.

– Hvordan skal kommunene greie å innfri en slik garanti?

– Hittil har dette ikke vært noe problem at ektefeller kan bo i samme omsorgsbolig her i Namsos, sier Arnhild Holstad (Ap), ordfører i Namsos.

Trioen fra Ap understreker at «kjærlighetsgarantien» er en søt sak for Ap i valgkampen.

– Dette er noe som ikke skal være en stor kostnadsdriver. Det å bo sammen, sier Holstad.

– Hva skjer hvis kommunene ikke greier innfri denne garantien?

– Det finnes ingen andre måter enn å innfri. Det skal være mulig med en helhetlig eldreomsorg hvor man har flere tjenester hvor behovene avgjør, sier Kjerkol.

I disse forslagene ligger det inn at det skal bygges ut nye boformer, bosenter og sykeheimsplasser, og prøve ut bofellesskap med studenter og eldre sammen.

– Som kommunepolitiker ser jeg på dette som svært bra. Her legges det inn penger slik at vi kan bruke mulighetene i Husbanken, kompetanseheving og så videre, sier Holstad.

Høyre lanserte i våres kvalitetsreformen ”Leve hele livet”, og inneholder mye av de samme punktene som Aps nye eldreplan.

– Bent Høie lanserte denne reformen på slutten av deres periode i regjering. Det vil ikke være mulig å gjennomføre en slik reform med slike skattekutt denne regjeringa har kjørt, sier Kjerkol.