Flytter heim og starter kafe

Snart er alt på plass og Anne Oline Moe og André Sæle Rønhovde er klar for å starte kafe i Kuben.

totalansvar for servering: André Sæle Røn­hov­de og Anne Oli­ne Moe skal drive Ku­ben Café, i til­legg til at de har to­tal­an­svar for all ser­ve­ring på kul­tur­hu­set i Grong. Det innebærer blant an­net kino­kiosk, kafe og øl- og vin­salg ved ulike ar­ran­ge­men­ter på Kul­tur­hu­set. 

NAMDALSAVISA

GRONG: Forberedelsene er i full gang. Snart åpner Kuben Café i Kuben kulturhus i Grong. Bak kassa vil du finne Anne Oline Moe og samboeren André Sæle Rønhovde.