Hvem blir årets økobonde?

Har du noen gode forslag, vil gjerne Fylkesmannen ha navnene!

Illustrasjonsfoto  Foto: Eva Hedegart, Norsk landbruksrådgivning

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Som en del av satsinga på å fremme økologisk matproduksjon i Nord-Trøndelag, vil Fylkesmannen i samarbeid med Økologiske foregangsfylker gjennomføre kåring av Årets økobonde i Nord-Trøndelag 2017.

– Denne prisen ønsker vi skal gå til en person som er god på økologisk produksjon, har god agronomisk drift og ved husdyrproduksjon god dyrevelferdsmessig drift. Gode økonomiske resultat av drifta vil også være et viktig kriterium. I tillegg vil det vektlegges om vedkommende er utforskende og nytenkende og har gjort en innsats for å profilere økologisk landbruk, skriver Fylkesmannen på sin hjemmeside.

Nord-Trøndelag er stor på økologisk matproduksjon i landssammenheng og Trøndelag ønsker å bli enda større på økologisk produksjon i og med at markedet nå er i vekst.

– En faktor for å motivere til økologisk produksjon, er å ha gode forbilder og hente erfaring fra andre som har gjort en solid innsats på området, mener Fylkesmannen.

Forslag til kandidat kan sendes til Fylkesmannen innen 15. september. Prisen deles ut under Økologisk seminar på Bjerkem fredag 29.september.