Høyt spill på Leka

NA MENER

FAKSIMILE Oppslaget på Leka-ordførerens utspill i Namdalsavisa onsdag. 

«Vi mistenker at det er folk på Leka som har et mer nyansert syn.»

NAMDALSAVISA

Leka-ordfører Per Helge Johansen fortsetter sin kamp mot den ufrivillige sammenslåinga av kommunen. Det siste er et  innlegg på Leka kommunes egen nettside og et  intervju med NA. Der går han til angrep på Fylkesmannen og oppfordrer folk til å aksjonere mot det felles kommunestyremøtet som er planlagt på øya 21. august.

Politisk engasjement  er prisverdig, og en ordfører skal selvfølgelig stå opp og kjempe for sin kommunes interesser. Men det er noe med ordbruken og konfliktnivået som nå er gått for langt, og begynner å minne om nivået til en viss annen politiker i Det hvite hus.

Til NA påstår  Johansen at tvangsvedtaket har ført til at bankene er blitt mer forsiktige med utlån til bolig på Leka, det er blitt dårligere naboskap og folk har mistet tilliten og lagånden. En kan jo spørre seg om det er Johansens egen svartmaling som har bidratt til noe av dette, hvis det i det hele tatt stemmer.

Ordføreren har  mer eller mindre lagt hele Lekas framtidige eksistens i hendene på et nytt stortingsflertall, som han insisterer på skal omgjøre et allerede fattet vedtak. Dette er et svært høyt spill. En ting er at politikerne fra Ap og Sp i valgkampen har åpnet for å reversere tvangsvedtaket. Det gjenstår å se om alle står ved det etter valget. Men hvis det ikke skulle bli ei ny Ap-Sp-regjering, har ordføreren satt seg i en situasjon der han selv neppe kan fortsette som ordfører, slik han har uttalt seg om framtida for Leka.

Kommunens rolle  er selvfølgelig særdeles viktig på Leka, men det avgjørende er at tjenestetilbudet opprettholdes og at det skapes arbeidsplasser, også i privat sektor, ikke hvor kommuneadministrasjonen ligger. Det er selvfølgelig ikke slik at lyset slokkes og alle flytter hvis Leka går inn i en ny storkommune. Det er helt andre ting som vil avgjøre Lekas framtid.

Ordføreren skal  representere hele kommunen, og vi mistenker at det er folk på Leka som har et mer nyansert syn. Det er på tide ordføreren tar hensyn til at det skal bo folk på Leka, uansett valgresultat. Ellers risikerer han å framstå i riksmediene som en valgkampens lokale variant av Donald Trump.

Det er neppe  verken han eller Leka tjent med.