Nedsatt hastighet mellom Kongsmoen og Folda bru

Statens vegvesen skal til uka overflatebehandle Fv. 17 mellom Kongsmoen og Folda bru – ei strekning på 17 kilometer.

Seksjonssjef: Thor Asbjørn Lunaas, seksjonssjef og leder for Asfalt- og vegmerkingsseksjonen i Region midt.  Foto: Knut Opeide

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Overflatebehandlinga skjer ved at det sprøytes ut et bindemiddel som det spres pukk og sand på.

Starter mandag

– Vi gjør dette for å hindre ei videre utvikling av skader som har oppstått i asfaltdekket, sier leder for asfaltseksjonen i Statens vegvesen Region midt, Thor Asbjørn Lunaas.

Arbeidet starter mandag 14. august og vil pågå ut uka.

På grunn av arbeidet blir det nedsatt hastighet til 50 km/t.

– Kjør sakte!

– Det er viktig at folk kjører sakte i området mens arbeidet pågår. Hvis de ikke gjør det, så kan det føre til steinsprut og skader på kjøretøyene, sier Lunaas.

Det blir nedsatt hastighet helt til steinen har festet seg til bindemiddelet. Ifølge Vegvesenet tar dette erfaringsmessig minimum ett døgn.

Veidekke Industri AS utfører jobben.

Vegvesenet har fått oppdraget fra fylkeskommunen.