Beste resultat gjennom tidene

Grong Sparebank har levert tidenes beste resultat første halvår.

FORNØYD: Jon Håvard Solum i Grong Sparebank. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

GRONG: Ikke så rart banksjef Jon Håvard Solum smiler tilfreds bak kontorpulten.

Grong Sparebank oppnådde i andre kvartal i år et resultat før skatt på 18,6 millioner kroner – mot 11,8 millioner forrige kvartal. Resultatet før skatt er hittil i år på 30,4 millioner kroner, og 23,7 millioner etter skatt.

Det er cirka tre millioner kroner høyere enn samme tid i fjor.

Resultatet første halvår 2017 er bankens beste gjennom tidene, opplyser banksjefen.

Resultatet per andre kvartal gir en årlig egenkapitalavkastning etter skatt på 9,23 prosent.

Bankens forretningskapital er ved utgangen av juni i år på 7,4 milliarder. Utlånsveksten siste 12 måneder er på 40,1 prosent, og innskuddsveksten er på 34,6 prosent.

Banken tar dermed betydelige markedsandeler i Nord-Trøndelag og på Helgeland.

Banken hadde et tap i andre kvartal på 0,8 millioner mot 0,6 millioner i første kvartal.

Totale tap hittil i år er på 1,4 millioner mot 1 million på samme tid i fjor.

Både tapene og misligholdene er på svært lave nivå.