Mener tida er overmoden for en mer aktiv skognæringspolitikk

Felles innsats for skogen

Representanter for skognæringa i Trøndelag mener krisen i Norske Skog understreker behovet for en mer aktiv skognæringspolitikk på flere områder.

NÆRINGSPOLITIKK Randi Dille (Skogselskapet), Mathias Sellæg (Kystskogbruket), Knut Dreier (leder Skognæringa i Trøndelag) og Steinar Lyngstad (leder styringsgruppa skogpådriverprosjektet i Namdalen) mener skog, skogbruk og skognæring er en av de viktigste politiske sakene med tanke på framtida. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Hvis et viktig ledd i verdikjeden forsvinner vil det selvsagt få dramatiske konsekvenser for skognæringa og skogen, noe som tydeliggjør behovet for å se på næringa som helhet med tanke på framtid bruk og forvaltning av ressurser, mener Randi Dille, som representerer Skogselskapet i Trøndelag.