Innsigelse til kraftverk

Fylkesmannen fremmer innsigelse til to planlagte kraftverk i Snåsa: Strindelva og Jørstadelva. Årsaken er hensyn til blant annet reindrift, vassdragsvern og landskap.

NEGATIV Fylkesmannen vil ikke ha utbygging av planlagt kraftverk i Strindelva i Snåsa. 

NAMDALSAVISA

SNÅSA: Snåsavassdraget er et av de vassdrag i Nord-Trøndelag som fra før er mest berørt av vannkraftutbygging og utbygging her vil etter Fylkesmannens vurdering medføre ytterligere store negative konsekvenser mht. samla belastning for Snåsavassdraget.