Enige om å styrke samarbeidet

I forkant av det felles kommunestyre for Vikna, Nærøy, Leka og Bindal ønsket kommunene å ha temamøte om kommunereformen. Det ble starten på en dag med mye prat – og få avgjørelser.

  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

LEKA: 80 kommunestyremedlemmer er mandag samlet i Herlaugshallen på Leka. Geir Helljesen, journalist i NRK, var invitert for å lede ei utspørring av de fire ordførerne.