Mange bryter loven uten å vite det når de fisker krabbe

Bryt ikke klørne av krabben

Sensommeren og høsten er tida for krabbefiske. Ei utbredt misoppfatning gjør at mange påfører krabben unødige, og for den del ulovlige, lidelser.

ET ETISK PROBLEM: Krabbeklør er en delikatesse for mange, men ikke alle spiser innmaten. Men når fritidsfiskere vrir av klørne på krabben og setter den ut igjen, går det på dyreetikken løs.  Foto: Eivind Kvam

Når klørne brytes av på levende krabber, er det et klart brudd flere punkter i dyrevelferdsloven.

Vidar Sunde

KLART LOVBRUDD: Natur- og miljøkoordinator i Trøndelag politidistrikt, Vidar Sunde, betegner behandlinga av krabber der klørne rives av levende krabber som et klart lovbrudd. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: – Jeg tror det er en ganske utbredt misoppfatning blant krabbefiskerne. Jeg har fått høre fra flere fritids- fiskere at når de får krabbe, så river de av klørne som de tar vare på, og setter ut resten. De tror rett og slett at klørne vil vokse ut igjen og krabben vil overleve. Det vil ikke skje, sier natur- og miljøkoordinator i Trøndelag politidistrikt, Vidar Sunde.

Krabber har en evne til å regenerere ei klo, men det krever en del forutsetninger.

– Hvis krabben skader ei klo, har den en evne til å slippe den på et forutbestemt sted. Men det er en prosess som tar tid, og som krever en del forberedelser fra krabben før den kan kvitte seg med kloa, sier Sunde.

Får krabben den tian som trengs, vil det vokse fram ei ny klo etter hvert.

Bryter fiskeren kloa, vil det etter all sannsynlighet ikke skje på rett sted, og det vil garantert bli ei blødning som er mye større enn hvis krabben slipper den selv.

– Det som gjør dette enda verre er at man tar begge klørne. Den krabben vil garantert dø, sier Sunde

Klart lovbrudd

Krabber er omfattet av dyrevelferdsloven.

– Når klørne brytes av på levende krabber er det et klart brudd flere punkter i dyrevelferdsloven. En ting er å bryte av lemmer på et levende dyr, noe som i seg selv er et lovbrudd, og i tillegg er det å sette et dyr i en hjelpeløs situasjon der det verken kan forsvare seg eller få i seg mat, sier Sunde.

Klørne er viktige for at krabben skal få i seg mat. Det er krabbens spiseredskaper. Hvis den ikke blør i hjel, vil den sulte ihjel.

– Dette er i bunn og grunn et spørsmål om dyreetikk. Om vi vil utsette dyr for ei slik behandling. Loven er i alle fall klar. Denne framgangsmåten er ikke lovlig, sier han.

Knus skallet

– Jeg har på et vis forståelse for at enkelte bare vil spise klørne på krabben, og at de unngår å ta med seg skallet heim. Men det er ingen unnskyldning for å lemleste krabben levende, og så sette den ut igjen, sier avdelingsleder John Bjarne Falch i Mattilsynet Namdal.

Han tror dette kan bli et betydelig problem nå i høst.

– I og med at det er funnet algegifter i krabbe nå, og den algegifta bare er funnet inne i skallet, er det fare for at flere fritidsfiskere velger å bare ta med seg klørne heim, sier Falch.

Løsninga på problemet er veldig enkel.

– Drep krabben med å knuse skallet. Ta av klørne, og kast resten ut i sjøen igjen – slik at det kan bli mat for andre organismer. Da har du utsatt krabben for minst mulig smerte og du har fått delikatessen med deg, sier han.