Signerte kontrakt verdt 360 mill.

Skanska har signert kontrakt med Statens vegvesen om utbygginga av fylkesveg 17 Dyrstad-Sprova-Malm. Kontrakten har en verdi på 360 millioner kroner.

kontrakt: Steinar Myhre, konserndirektør Skanska, og Beriot Brendskag Lied, regionsjef Statens vegvesen, under signeringa av fylkesveg 17-prosjektet.  Foto: Nina Kjeøy, Statens vegvesen

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Det skal bygges til sammen 5,4 kilometer ny veg, hvorav 1,6 kilometer blir i tunnel. De to tunnelene – Strømnestunnelen og Holmviktunnelen – er på henholdsvis 1.000 meter og 600 meter. I tillegg skal det bygges to bruer. Holmvikbrua på 42 meter og Eldbrua på 27 meter.

– Dette er et viktig samferdselsprosjekt som passer godt til vår kjernekompetanse. Vi får benyttet vår spesialkompetanse på både masseflytting, tunnel-, betong- og brubygging. Vi er glade for at vi sammen med Statens vegvesen nå skal sørge for at hverdagen blir enklere for trafikantene, sier Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for Skanskas anleggsvirksomhet.

Prosjektet er det største utbyggingsprosjektet i vegsektoren noen gang i Nord-Trøndelag.

Regionvegsjef i Statens vegvesen Region midt, Berit Brendskag Lied, var tilstede under signeringa av kontrakten. Brendskag Lied betegner prosjektet, som Statens vegvesen skal bygge på oppdrag fra vegeier Nord-Trøndelag fylkeskommune, som et stort og viktig vegprosjekt.

–  Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm er det største prosjektet vi har i Nord-Trøndelag. I tillegg til at vi får en ny, moderne og trafikksikker veg, vil vegen knytte Innherred, Namdalen og Fosen tettere sammen, sier regionvegsjefen.

Det blir stor aktivitet på prosjektet i tida faemover. I tillegg til at bygginga av ny fv. 17 mellom Strømnes og Sprova starter opp, har Statens vegvesen annonsert konkurransegrunnlag for å bygge ei 580 meter lang bru over Beitstadsundet.

– Vi snakker om stor aktivitet og flere hundre arbeidsplasser. Fra oktober av blir det kontinuerlig anleggsvirksomhet frem til at hele prosjektet er ferdig og åpner for trafikk i slutten av 2019, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad.

Han legger til at fremdriften på prosjektet er god.

Byggestart blir i oktober 2017 og prosjektet skal være ferdig høsten 2019.